رسوب زدایی الکترونیکی

این دستگاه از تجهیزاتی برای تصفیه آب است که به قسمت خارجی لوله‌ی حامل آب و یا تجهیزاتی که نیاز به محافظت در برابر رسوب دارند، نصب می‌گردد. یک سیم به‌ سادگی دور لوله مانند یک سیم‌پیچ پیچیده می‌شود. طیف وسیعی از واحدهای موجود برای پوشش اندازه لوله از 8 تا 1250 میلی‌متر می باشد. نیازی به برش لوله و یا لوله‌کشی اضافی نیست. وقتی آن را نصب کردید، شما دو سیم‌پیچ سیمی دارید که دور لوله‌ی آب ورودی شما نشسته‌اند. باید این نکته را درنظر داشته باشید رسوب زدای الکترونیکی ، سختی شیمیایی آب شما را تغییر نخواهد داد بلکه از ایجاد رسوب در سیستم تاسیسات جلوگیری می کند.

مشاوره رایگان