فیلتر بیولوژیکی

در روش بی هوازی تصفیه فاضلاب ، دستگاه فیلتر بیولوژیکی نیز به کار برده می شود . دستگاه فیلتر بیولوژیکی متشکل از استوانه ی بتنی مسلح می باشد .

روش کار فیلتر بیولوژیکی

روش کار دستگاه فیلتر بیولوژیکی به گونه ای است که  فاضلاب پس از خروج از سپتیک به داخل آن وارد می شود . سپس فاضلاب وارد شده توسط لوله ای به انتهای دستگاه هدایت می شود و پس از اینکه از لایه های مختلف که دارای خلل و فرج زیادی می باشند و مکان مناسبی برای رشد باکتری های بی هوازی به شمار می روند عبور کرد با از دست دادن ذرات کلوئیدی که در لایه ها جا می ماند به سطح دستگاه می رسند و از لوله ی خروجی خارج می شوند  .

مشاوره رایگان