فیلتر پرس

فیلتر پرس دستگاهی می باشد که به منظور آبگیری لجن حاصل از فرآیند تصفیه به کار برده می شود و صفحه ای می باشد که از صفحات عمودی که معمولا از جنس پلی اتیلن می باشند در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل می شود که جک های دستی یا هیدرولیکی که  در انتهای دستگاه وجود دارد موجب فشرده شدن صفحه ها به هم می شود . فضای مابین صفحات موجب آبگیری لجن می شوند و هر چه قدر که تعداد صفحات بیشتر باشد آبگیری لجن بهتر انجام می شود .

مشاوره رایگان