پکیچ تصفیه فاضلاب

فاضلاب ها در دو نوع فاضلاب صنعتی و فاضلاب بهداشتی وجود دارند که برای تصفیه آن ها روش های متفاوتی به کار برده می شود .

  • تصفیه فاضلاب بهداشتی : فاضلاب بهداشتی به دو روش هوازی و بی هوازی تصفیه می شود که روش های کاملا متفاوتی می باشند .

تصفیه به روش هوازی :

برای تصفیه به روش هوازی فاضلاب ها ، بسته به نوع و حجم فاضلاب چند روش متفاوت استفاده می شود .  لجن فعال به روش هوادهی گسترده از عمده ترین و رایج ترین روش تصفیه هوازی به شمار می رود که راندمان آن 90 الی 95 درصد می باشد . این روش شامل واحد های آشغالگیری ، ایستگاه پمپاژ ، واحد هوادهی ، واحد ته نشینی ، واحد هاضم لجن و واحد گند زدایی می باشد . در این روش تصفیه ، پسماند نهایی به منظور مصارف کشاورزی به کار برده می شوند و تصفیه خانه های آن به شکل پکیج پیش ساخته فلزی و تصفیه خانه ی بتنی اجرا می شوند .

  • تصفیه فاضلاب صنعتی

برای تصفیه فاضلاب صنعتی در مرحله ی اول آن را مورد آنالیز قرار می دهند و سپس برای کاهش بار آلودگی به آن مواد شیمیایی اضافه می نمایند که با ته نشینی و جدا سازی ، میزان آلودگی آن 90 الی 95 درصد کاهش پیدا می کند . در این روش نیز پسماند نهایی  تحت شرایطی قابلیت استفاده دارد . تصویه فاضلاب صنعتی  شامل واحد های ایستگاه پیاز ، واحد تهیه و تزریق مواد شیمیایی ، واحد اختلاط سریع ، واحد اختلاط آرام ، واحد ته نشینی ، واحد گند زدایی می باشد .

مشاوره رایگان