کلر زن

کلرزن یکی از پکیج های تزریق مواد شیمیایی بسیار پر مصرف است که در تمامی فعالیت های گندزدایی اعم از ضدعفونی کردن استخر ، انتهای دستگاه های تصفیه فاضلاب ، ضدعفونی کردن سردخانه ها و … از آن استفاده می شود .

با توجه به باکتریهای موجود در آب و بمنظور جلوگیری از رشد آنها و با توجه به مضرات فراوان آنها و احتمال ابتلا به بیماریهای فراوان ، نیاز به نصب دستگاه کلرزن یکی از اصلی ترین کارها در جلوگیری از رشد باکتریها و حذف آنها میباشد .

همچنین در استخرهای شنا با توجه به آلودگی های ایجاد شده و رشد قارچ ها و باکتریها و تشکیل جلبک که باعث کدورت و سبز شدن آب میشود کلر زنی توسط دستگاه کلرزن انجام می گیرد.

مشاوره رایگان